Spaans, Español, Spanish Portugees, Português, Portuguese

ATRADU levert:

* vertaaldiensten vanuit het Spaans, Portugees en Engels naar het Nederlands. ATRADU huldigt het 'moedertaalprincipe', dat wil zeggen dat ATRADU uitsluitend vertaalt van de vreemde taal naar de moedertaal. Dit om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen.

* correctie ('editing') van reeds door anderen vertaalde teksten, het aandachtig doornemen en onderzoeken van de vertaling op gebruik van juiste terminologie, oftewel: een check op inhoud.

* proeflezen ('proofreading'), het aandachtig doornemen van door anderen vertaalde teksten op grammatica, type- en spelfouten, leesbaarheid (jargon, zinsbouw, 'loopt de tekst lekker in het Nederlands'), oftewel: een check op vorm.

* copywriting, een heel andere tak van sport dan vertalen, maar wel met raakvlakken: aanleveren van onder meer slogans en pay-offs.