Spaans, Español, Spanish Portugees, Português, Portuguese

ATRADU Vertaaldiensten is medio 2008 opgericht door Pieter Merkx. Pieter studeerde in 1994 af aan de Universiteit Leiden, Faculteit Letteren, richting Talen & Culturen van Latijns-Amerika (TCLA-management). In deze studie worden kennis en vaardigheden op het gebied van cultuur en taal (Spaans en Portugees) gecombineerd met bedrijfskundige kennis. Deze laatste vakken (op het gebied van P&O, Finance en Marketing) werden vooral verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Bedrijfskunde.

Na zijn studie was Pieter onder meer werkzaam in de grafische en uitgeefwereld als marketeer en accountmanager, en als projectmanager Opleiding & Training bij Fenedex (exportbevordering).

Pieter behaalde ook zijn marketing NIMA B diploma en begin 2010 zijn Bachelorsgraad 'Vertaler Spaans' aan de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler en Tolk (een van de officieel erkende opleidingsinstituten voor tolken en vertalers).

De combinatie van opleiding en ervaring maakt dat ATRADU veel kennis heeft van economisch, juridisch, commercieel, financieel en ook technisch jargon.

ATRADU ziet het leveren van vertaaldiensten als het leggen van een brug over een taalbarrière. Op deze manier worden mensen in staat gesteld elkaar te begrijpen en zo tot internationale zaken te komen.Vandaar de slogan: Bridging people. Enabling business.

Zie voor meer informatie over ATRADU en Pieter Merkx:View Pieter Merkx's profile on LinkedIn